KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu kultury i nauki oraz stwarza warunki do wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań.

Do zakresu działania biblioteki należy służenie rozwojowi nauki, oświaty i kultury, tworzenia warunków do wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, zapewnienie równego i nieograniczonego dostępu do wiedzy i informacji, a w szczególności:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dokumentacyjnych, artystycznych i innych związanych z Piotrkowem Trybunalskim i regionem;
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób chorych i niepełnosprawnych;
 3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, faktograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej oraz działalności instrukcyjno-metodycznej;
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej książek i czytelnictwa;
 5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
 6. Tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących zasobów bibliotecznych własnych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych;
 7. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej w dziedzinach związanych z działalnością statutową;
 8. Organizowanie wydarzeń popularyzujących wiedzę, kulturę, czytelnictwo oraz pożądane formy;
 9. Organizowanie inicjatyw edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień, ekologii, zdrowia, bezpieczeństwa, zwalczania patologii społecznych, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Podmiot udostępniający informację:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Agnieszka Wojtaś
data: 13-07-2020
wytworzył: Agnieszka Wojtaś
data: 13-07-2020
data: 13-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 13-07-2020 - Edycja treści
 • 20-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1082